Aansporing LensCulture voor deelname aan Art Photography Awards 2018

In de e-mail een bericht van LensCulture met als onderwerp: “Tjeerd, we’d love to see your work in the LensCulture Photography Awards!”

In feite is het een aanbeveling van LensCulture om deel te nemen aan de LensCulture Art Photography Awards 2018, getuige de inhoud van de e-mail:

De e-mail waar aan gerefereerd wordt is die van 27 april jongstleden waarin wordt gesteld dat één van de ingestuurde foto’s tot één van de best gewaardeerde foto’s behoorde.

Overigens werd bij een eerdere inzending voor de LensCulture Portrait Awards 2015 een foto van Claartje ook al als buitengewoon beoordeeld.

Hoe dan ook: ik heb, volgens de e-mail, nog tot en met aankomende vrijdag de tijd om foto’s in te sturen.