Antwoord op probleem Zoom meeting “Top 60 Masters 2022”

Vanmorgen heb ik een e-mail gestuurd naar de organisatie van ATIM’s Top 60 Masters 2022 met betrekking tot de Zoom meeting die aanstaande dinsdag moet gaan plaatsvinden maar die voor mij heel ongelukkig uit komt.
Vanavond kreeg ik daar antwoord op.

In mijn e-mail heb ik aangegeven dat ik onplezierig verrast ben door het naar voren halen van de Zoom meeting naar aankomende dinsdag en dat dit voor mij een probleem is omdat ik oudergesprekken heb ingepland die niet plotsklaps verplaatst kunnen worden.
Verder heb ik geschreven dat de wijziging in datum en tijd wel heel kort van tevoren komt.
Wanneer de wijziging van de datum eerder was gekomen, had ik wellicht nog een aantal afspraken kunnen verzetten.
Daarnaast, zo schreef ik ook in mijn e-mail, vraag ik me af waarom plotseling wordt afgeweken van de datum van 10 juni, waarop de meeting gepland stond.

Daar kreeg ik aan het begin van de avond dus een antwoord op.
Dit was niet van de CEO, Viviana Puello, maar van een andere medewerkster van de organisatie omdat Viviana niet op kantoor is en haar e-mail niet kan checken.

De contactpersoon geeft aan dat ze Viviana van het probleem op de hoogte zal stellen en dat ze een oplossing zullen verzinnen zodat ik toch de benodigde informatie krijg die nodig is voor het evenement.

Maar ook:
Perhaps, if you have anything specific you’d want to discuss, you can send it here in advance so that Viviana can address and she can share it as well during the zoom meeting too.

I will give you an update with regards to this.”

In de e-mail wordt niet de vraag beantwoord die ik had gesteld met betrekking tot het hoe of waarom de zoom meeting wordt verplaatst.

Er wordt wel gekeken naar een oplossing en ik kan een aantal vragen die bij mij opborrelen naar de organisatie sturen die meegenomen worden in de meeting.
Die zal ik zal ik zo dadelijk op de e-mail zetten.

Wordt vervolgd

Eerdere berichten over de ATIM’s Top 60 Masters Award:
Zoom meeting plotseling verplaatst
Locatie wordt gewijzigd
Video opgestuurd
Afspraak online interview ingepland
Inzending gedaan
Tickets besteld
Ticket voor uitreiking
Uitstel deadline gevraagd en gekregen
Laatste update
Inzending worden foto’s van Merlin
Top 60 Masters 2021: bestseller op Amazon
Antwoord op videovragen
(BTS) video gevraagd
Kan ik de prijsuitreiking bijwonen?
Data gewijzigd
Afbeelding voor Instagram ontvangen
Digitaal certificaat ontvangen
De stand van zaken
Een kleine update
Uitnodiging voor “Top 60 Masters 2022”