In de e-mail: link naar andere website? (5)

Naar aanleiding van een mailtje dat Studio Tjeerd had ontvangen via het contactformulier op de andere website een antwoord geschreven:

Beste ***,

Hartelijk dank voor uw reactie/aanvraag.
Ook hartelijk bedankt voor de complimenten over mijn website; dat wordt zeer gewaardeerd.

Voor wat betreft het uitwisselen van links het volgende: ik sta er zeker wel positief tegenover, maar ik heb wel een paar opmerkingen dan wel overwegingen.
Allereerst heb ik geen enkel idee wat Protarget voor een bedrijf is. Bij een Google zoekopdracht kom ik ook geen website tegen die in Nederland gevestigd is. Dus mijn eerste vraag is in feite wat voor bedrijf Protarget is.
Ik ben van mening dat, wanneer ik een link aanbreng op mijn website, ik op de een of andere manier affiniteit moet hebben met de website/persoon waar ik naar toe link. In het geval van Protarget is die (nog) niet aanwezig. Ik kan nu niet goed inschatten waar uw bedrijf voor staat en heb geen ervaringen met uw bedrijf. Vanuit mijn oogpunt bekeken: als klanten van mij of bezoekers van mijn website via mijn link op uw website komen en daar een bestelling doen, moet ik er ook zeker van zijn dat zij de bestelde producten ook daadwerkelijk krijgen tegen het bedrag wat op de website genoemd wordt er vanuit gaande dat het om een webwinkel gaat. Die garantie heb ik nu (nog) niet. Andersom geldt het natuurlijk ook: als klanten of bezoekers van uw website bij mijn website aankomen en daar een fotoshoot boeken, moeten zij er ook van uit kunnen gaan dat de fotoshoot doorgaat en er foto’s worden geleverd. Die garantie heeft u ook (nog) niet.
Het derde waar ik aan heb zitten denken is dat het op zich (nog) niet logisch is om naar elkaar te linken; immers we hebben op (nog) geen enkele manier met elkaar zaken gedaan. Het zou anders zijn wanneer ik bijvoorbeeld producten via uw website heb besteld (al dan niet tegen gereduceerde prijs) zodat ik bijvoorbeeld bij een foto kan vermelden “Producten beschikbaar gesteld door Protarget”, “Visagieproducten geleverd via Protarget” of “Fotoproducten geleverd via Protarget”.

Ik hoop dat u begrijpt waar voor mij de schoen wringt. Nogmaals: ik sta zeker positief tegenover het linken naar elkaar omdat dat, denk ik, voor beide partijen nu of in de toekomst extra inkomsten en/of opdrachten zou kunnen genereren. Ik hoop dan ook dat we tot een goede samenwerkingsovereenkomst zouden kunnen komen en dus niet alleen door het wederzijds plaatsen van elkaars link.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Doosje
Studio Tjeerd

Gezien het feit dat er op de andere e-mail (voor een ander bedrijf, maar wel van een e-mailadres afkomstig van dezelfde provider) geen reactie is gekomen, verwacht Studio Tjeerd ook hierop geen respons.