Nieuw inspiratiesysteem YouPic een verbetering?

YouPic heeft, zonder veel tam-tam, vandaag het nieuwe inspiratiesysteem (lees: waarderingssysteem) in gebruik genomen.
Op het oude systeem werd door de gebruikers veel kritiek geleverd, omdat het erg ondoorzichtig was waardoor een foto de status Inspiration kreeg. Er zijn hele verhitte discussies geleverd en de roep om een nieuw systeem werd steeds krachtiger.

Vandaag is dus het nieuwe waarderingssysteem in werking getreden, maar dit systeem heeft nog wel de nodige haken en ogen.
Elke gebruiker kan een foto, naast de favorite en repic, nu ook een ster (= inspiratie) geven, tot een maximum van vier sterren. Het is onduidelijk of dit om vier sterren per dag gaat of dat het om een andere tijdspanne gaat.
Daarnaast: hoeveel sterren van andere fotografen heeft een foto nodig om de status Inspiration te krijgen? Heeft dat te maken de Total Experience (waarvan ook onduidelijk is hoe tot deze score gekomen wordt)? Heeft het aantal volgers invloed hierop?

De vraag die ook meteen opborrelt is of dit systeem wel valide is: gaat vriendjespolitiek geen rol spelen (als jij mijn foto een ster geeft, geef ik jouw foto ook een ster)? Dat lijkt nogal kinderachtig, maar op elke community speelt dit en in dat opzicht was het “oude” systeem zo slecht nog niet.

In ieder geval zal de komende tijd blijken hoe de sterren verdeeld gaan worden en of de foto’s die echt een inspiratie zijn daadwerkelijk komen boven drijven.
Of daar dan foto’s bij zitten van Studio Tjeerd, zal de tijd gaan uitwijzen.